Objednávka

1. Vytvorte si flipbook

Dĺžka videa pre flipbook musí byť v rozsahu 3 – 12 sekúnd. Ak je Vaše video dlhšie, označte požadovaný úsek pre flipbook vyplnením údajov „Začiatok“ a „Koniec“.
Kriedový papier    Foto papier (+ €2,70)
Maximálny počet znakov je 16
Maximálny počet znakov je 22